ความเก่าแก่ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

gokdjhg4211

ถ้าให้พูดถึงกรุงเก่าอย่างพระนครศรีอยุธยานั้น มีความเป็นมาที่ยาวนานหลายร้อยปีซึ่งเป็นที่รู้จักของคนไทยอยู่แล้วเพราะเรื่องเหล่านี้จะปรากฏในหนังสือการเรียนรู้ในช่วงวัยการเรียนทั่วไป แต่ประวัติที่บอกในหนังสือนั้นก็เขียนไม่ค่อยตรงกันมากเท่าไหร่นัก จากที่สำรวจมานั้นอุทยานพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่อำเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสถานที่ตั้งนั้นอยู่ในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างจะห่างจากกรุงเทพแค่ 76 กิโลเมตร ตัวเมืองนั้นจะถูกล้อมลอบด้วยแม่น้ำทั้ง 3 สาย คือแม่น้ำลพบุรีอยู่ทิศเหนือ แม่น้ำป่าสักอยู่ทิศตะวันออก และแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ จึงเป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวที่ดี ด้วยที่ว่าอยุธยาเป็นเมืองเก่าที่ใครหลายคนต่างรู้จักกัน จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ด้วยสถานทีสำคัญนั้นมีหลายแห่งอย่างเช่น พระราชวังโบราณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดราชบูรณะ วัดพระราม และยังมีสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งยังคงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพ ทางด้านเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ และด้านอารยธรรม ที่เกิดจากสถานที่ต่างๆ มายาวนาน ซึ่งปัจจุบันนั้นมนุษย์มักเป็นคนทำหลายมันจากการขยายเมืองเพื่อสร้างอาคารบ้านเรือนจึงเปลี่ยนทัศนียภาพที่สวยงามนั้นถูกบดบังไปหมดเป็นการทำลายคุณค่าในโบราณสถานที่งดงามไป ด้วยโครงสร้างเก่าแก่ที่ยังคงเหลือจากการถูกทำลายของสงครามที่สู้รบกับพม่า แต่ก็ยังคงแสดงหลักฐานถึงความรุ่งเรืองที่ยาวนานถึง 417 ปี ทำให้เห็นว่า บรรพบุรุษของเรานั้นสร้างถิ่นกำเนิดที่ดีแก่คนไทย จึงได้รับเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 ซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของคนไทยเป็นอย่างมากดังนั้นคนไทยที่มีสถานที่ดีๆ แบบนี้ ถึงแม้จะมีนักท่องเที่ยวที่สดใจมาเยี่ยมชมความสวยงามนั้นเราก็ควรที่จะอนุลักษณ์ความเก่าแก่ให้คงอยู่กับเราชาวไทยไปเนิ่นนาน

cyberchimps_footer